Prací gely Lovela

Prací gel Lovela

na barevné prádlo - 4,7 L | 50 pracích dávek

Produkty na praní zna?ky Lovela byly speciáln? vyvinuty pro d?ti, a to od prvního dne jejich života. Oce?ují je však i lidé, kte?í díky své citlivé pokožce bojují s alergií nebo kte?í problém?m spojeným s alergií cht?jí p?edcházet. Hypoalergenní složení pracích prost?edk? Lovela zaru?uje, že k podrážd?ní citlivé pokožky nedochází. Tuto vlastnost ocení nejen vysoce senzitivní jedinci, ale p?edevším maminky, které pro svá miminka cht?jí jen to nejlepší.

lovela_gel_barevne_4,7l
Speciáln? vyvinuté hypoalergenní složení pro extra citlivou a d?tskou pokožku a pro osoby, které trpí alergiemi a podrážd?ním, zp?sobené agresivními pracími prost?edky.
Zam??eno pro d?ti již od 1. dne života.
Doporu?eno Ústavem pro pé?i o matku a dít? v Praze – Podolí a Sdružením D?tem zdraví – sdružení pro pomoc d?tem trpícím alergiemi.
Dermatologicky testováno.
Ú?inn? odstra?uje ne?istoty p?i všech teplotách – 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.
Neobsahuje optické zjas?ova?e, enzymy, um?lá barviva ani alergeny.
Dob?e se vyplachuje p?i pracím procesu ždímání.
P?íjemná neutrální v?n?.

Nakupujte na

KLADNÉ STANOVISKO ÚSTAVU PRO MATKU A DÍT?
KLADNÉ STANOVISKO ÚSTAVU PRO MATKU A DÍT?
JIŽ OD PRVNÍHO DNE ŽIVOTA
JIŽ OD PRVNÍHO DNE ŽIVOTA
BEZP??NÉ PRO POKOŽKU NOVOROZENCE
BEZP??NÉ PRO POKOŽKU NOVOROZENCE
air max schwarz air max schwarz airmaxschuh airmaxschuh airmaxschuh