pordukty_ no bcg_2
cislo jedna

Mezi mámami

Lovela pat?í mezi nej?ast?ji vybírané produkty v ?eské republice pro praní d?tského oble?ení.*

Poznej naše produkty

*Zdroj: Nielsen, hodnota a množství prodeje v roce 2016 v ?eské republice.

Pro? si vybrat práv? produkty Lovela?

Hypoalergenní prací prost?edky Lovela jsou bezpe?né od prvního dne života. Chcete-li pln? chránit citlivou pokožku Vašeho dít?te doporu?ujeme používat tyto prost?edky po dobu 3 let.

Jsou klinicky testovány

Bezpe?né i pro novorozence od prvního dne života.

Neobsahují optické zjas?ova?e, enzymy, um?lá barviva ani alergeny
Ú?inn? odstra?ují ne?istoty
Jsou hypoalergenní

Složení vyvinuto speciáln? i pro tu nejcitliv?jší pokožku.

Vhodné pro lidi, kte?í trpí alergiemi a atopickou dermatitidou
Mají jemnou, neutrální v?ni

Dr. Lidia Ruszkowska

Léka?, specialista v dermatologii

Dr.Lidia_1

Pokožka kojenc? a malých d?tí je velmi jemná a lehce podrážditelná. Proto doporu?uji rodi??m hypoalergenní prost?edky na praní Lovela, které jsou vhodné pro vaše dít? již od prvního dne života. Chcete-li pln? chránit citlivou pokožku Vašeho dít?te, používejte je do 3 let.

V?d?li jste, že Lovela má také výrobky pro ?išt?ní povrch??

Pe?ujte o ?istotu Vašeho domova s novým p?ípravkem na mytí d?tského nádobí, ?istícím sprejem a ubrousky Lovela.

?išt?ní povrch?, které p?icházejí do styku s dít?tem
Hypoalergenní, klinicky testováno
P?íjemná v?n?
Nevyžadují oplachování

Produkty Lovela

Výrobky Lovela jsou vhodné i pro lidi s citlivou pokožkou, se sklonem k alergiím. Jsou ideální pro praní prádla celé rodiny.

KLADNÉ STANOVISKO ÚSTAVU PRO MATKU A DÍT?
KLADNÉ STANOVISKO ÚSTAVU PRO MATKU A DÍT?
JIŽ OD PRVNÍHO DNE ŽIVOTA
JIŽ OD PRVNÍHO DNE ŽIVOTA
BEZP??NÉ PRO POKOŽKU NOVOROZENCE
BEZP??NÉ PRO POKOŽKU NOVOROZENCE

Poslední ?lánky

Kde m?žete produkty Lovela zakoupit?

Seznam internetových obchod?, ve kterých si produkty Lovela objednáte.

nike air max nike air max nike air max nike air max nike air max