ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES


Oddíly:

Co jsou cookies a jak je používáme?
Jak dlouho cookies přetrvávají?
Jaké typy cookies se používají na této stránce?
Co jsou cookies třetí strany?
Jak kontrolovat a mazat cookies
Změny v našem používání cookies
Kontaktní údaje
Co jsou cookies a jak je používáme?

Stejně jako většina webových stránek, které navštěvujete, používá i naše webová stránka cookies a další podobné technologie například k tomu, aby vás odlišila od ostatních uživatelů naší webové stránky a k uložení a správě uživatelských preferencí, poskytování cílené reklamy, zpřístupnění obsahu a získávání analytických a uživatelských údajů. To nám umožňuje poskytnout vám dobrou zkušenost, když procházíte naše stránky a umožňuje nám to naše stránky zlepšit.
Soubory cookie
Cookie jsou malé soubory obsahující malé množství informací, které se stáhnou na vaše zařízení, když navštívíte naši webovou stránku nebo jsou začleněny do webové stránky. Cookies pak lze poslat zpět na webovou stránku, ze které pocházejí, při každé následné návštěvě, nebo na jinou webovou stránku, která tento soubor cookie rozpozná. Cookies jsou užitečné, protože umožňují, aby webová stránka rozpoznala zařízení uživatele a vzpomněla se na vaše činnosti a preference (jako jsou přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a další preference pro zobrazení) v průběhu času.
Pokud je to možné, jsou nasazena bezpečnostní opatření k zamezení neautorizovanému přístupu k našim cookies a podobným technologiím. Jedinečný identifikátor zajišťuje, že k údajům cookie máme přístup pouze my a případně naše autorizovaní poskytovatelé služeb.

Při používání určitých typů cookies se spoléháme na váš souhlas / výjimkou „naprosto nezbytných cookies“, jak je popsáno níže. Můžete cookies kdykoli odmítnout změnou svého nastavení při vstupu na webovou stránku odkazem na portál souhlasu nebo natavením cookies ve svém prohlížeči.
Více informací o cookies, včetně toho, jak poznáte, které cookies byly nasazeny na vaše zařízení a jak je spravovat a mazat na adrese www.aboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

 

Webové signály

Webové signály (také známé jako internetové tagy a čiré GIF) jsou obvykle transparentní grafické obrazy, umístěné na webové stránce nebo v e-mailu. Webové signály se používají v kombinaci s cookies k měření aktivit návštěvníků na webových stránkách. Můžeme používat webové signály k získávání informací, jako je IP adresa počítače, na který je stahována stránka, kde se objeví webové signály, adresa URL stránky, kde se webové signály objeví, čas prohlížení stránky obsahující webový signál a typ prohlížeče použitý na webové stránce.

IP adresy a URL

 

IP adresa je jedinečný identifikátor, který určitá elektronická zařízení používají k identifikaci a vzájemné komunikaci na internetu. Když navštívíte naše webové stránky, můžeme vidět IP adresu zařízení, které jste použili pro připojení k internetu s použitím webového signálu. Používáme tuto informaci k určení obecné fyzické lokace zařízení a k pochopení, ze kterých zeměpisných oblastí návštěvníci webové stránky pocházejí. Tyto informace můžeme použít ke změně způsobu, jak vám webové stránky prezentujeme, pro zlepšení vaší návštěvy.

URL (uniform resource locator – jedinečný lokátor zdroje) je jedinečný identifikátor nebo adresa pro každý zdroj na internetu, ve skutečnosti se jedná o adresu pro webovou stránku, kterou navštěvujete. Tyto informace používáme ke zjišťování, které stránky jsou navštěvovány a jak se pohybujete po naší webové stránce.

Jak dlouho cookies přetrvávají?

Používáme cookies a podobné technologie, které zůstávají na vašem zařízení pouze tak dlouho, dokud uchováváte váš prohlížeč aktivní (relace) a cookies a podobné technologie, které zůstávají na vašem zařízení delší dobu (trvalé). Tyto technologie můžete blokovat, mazat nebo zakazovat, pokud to vaše zařízení umožňuje. Můžete spravovat své cookies a preference v oblasti cookies v nastavení vašeho prohlížeče nebo zařízení.

Jaké typy cookies se používají na této stránce?

Na našich webových stránkách používáme různé typy cookies. Přestože většinou fungují stejným způsobem, existují mezi nimi určité rozdíly:

 

Co jsou cookies třetí strany?

Upozorňujeme vás, že třetí strany (mimo jiné například reklamní sítě a poskytovatelé externích služeb, například analýz provozu na webu) mohou také používat cookies, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Pravděpodobně se bude jednat o analytické/výkonové cookies a cílící cookies.

Jak kontrolovat a mazat cookies

Když poprvé použijete naši webovou stránku, zobrazí se vám „vyskakovací“ upozornění na cookies.
Používáním této webové stránky po akceptování upozornění na cookies nebo procházením naší webové stránky poté, co vám bylo předloženo toto upozornění, souhlasíte s tím, abychom nasazovali cookies v souladu s těmito Zásadami používání cookies.
Většina webových prohlížečů cookies akceptuje, ale obvykle můžete změnit nastavení webového prohlížeče na odmítání nových cookies, zakázáním stávajících nebo prostě na oznámení, když jsou nová cookies zaslána na vaše zařízení. Pokud nesouhlasíte s používáním žádných cookies uvedených výše, zakažte je podle níže uvedeným postupem, aby cookies z tohoto prohlížeče nemohly být umisťovány na vaše zařízení.
Proveďte to podle pokynů ve vašem prohlížeči (obvykle umístěných pod funkcí „Nápověda“, „Nástroje“ nebo „Úpravy“). Alternativně můžete navštívit http://www.attacat.co.uk/resources/cookies/how-to-ban kde získáte více informací jak spravovat cookies. Upozorňujeme vás však, že pokud cookies odmítněte nebo zakážete, může dojít ke ztrátě některých funkcí webové stránky.
Kromě toho, zakázáním cookie nebo kategorie cookie se cookie z vašeho zařízení nesmaže. Musíte to udělat sami ve svém prohlížeči.

Změny v našem používání cookies

Veškeré změny v používání cookies pro tuto webovou stránku budou umístěny zde nebo na Portálu souhlasu a v případě potřeby vyznačené z našich webových stránek zvýrazněním veškerých změn.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli dotazy související s tímto upozorněním nebo naším používáním cookies, laskavě nás kontaktujte na adrese: PrivacyOffice@rb.com
Můžete nám také napsat na adresu:
RB Global Privacy Office
Turner House
103-105 Bath Road
Slough
SL1 3UH
Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje, můžete nalézt v našem Upozornění o ochraně osobních údajů.