Články

OBJEVOVÁNÍ SVĚTA S TÁTOU

D?ti se rodí bezmocné a závislé na rodi?ích a taky se od nich každý den u?í života. Od milujících rodi?? dostávají p?íležitost nau?it se samostatnosti odpovídající jejich v?ku, schopnostem a také víry ve vlastní sílu. V tomto tématu mají k manévrování prostor zvlášt? otcové. Pe?ující jak táta Otcovská pé?e dokonale dopl?uje mat?inu pé?i. Nelze skrýt…