Prací prášky Lovela

Prací prášek Lovela

na barevné prádlo - 3,25 Kg | 26 pracích dávek

Produkty na praní zna?ky Lovela byly speciáln? vyvinuty pro d?ti, a to od prvního dne jejich života. Oce?ují je však i lidé, kte?í díky své citlivé pokožce bojují s alergií nebo kte?í problém?m spojeným s alergií cht?jí p?edcházet. Hypoalergenní složení pracích prost?edk? Lovela zaru?uje, že k podrážd?ní citlivé pokožky nedochází. Tuto vlastnost ocení nejen vysoce senzitivní jedinci, ale p?edevším maminky, které pro svá miminka cht?jí jen to nejlepší.

lovela_praci prasek_barevne_3,25kg
Speciáln? vyvinuté hypoalergenní složení pro extra citlivou a d?tskou pokožku a pro osoby, které trpí alergiemi a podrážd?ním, zp?sobené agresivními pracími prost?edky.
Zam??eno pro d?ti již od 1. dne života.
Doporu?eno Ústavem pro pé?i o matku a dít? v Praze – Podolí a Sdružením D?tem zdraví – sdružení pro pomoc d?tem trpícím alergiemi.
Dermatologicky testováno.
Ú?inn? odstra?uje ne?istoty p?i všech teplotách – 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.
Neobsahuje optické zjas?ova?e, enzymy, um?lá barviva ani alergeny.
Dob?e se vyplachuje p?i pracím procesu ždímání.
P?íjemná neutrální v?n?.

Nakupujte na

Please enter a valid URL and title for your button.

Please enter a valid URL and title for your button.

KLADNÉ STANOVISKO ÚSTAVU PRO MATKU A DÍT?
KLADNÉ STANOVISKO ÚSTAVU PRO MATKU A DÍT?
JIŽ OD PRVNÍHO DNE ŽIVOTA
JIŽ OD PRVNÍHO DNE ŽIVOTA
BEZP??NÉ PRO POKOŽKU NOVOROZENCE
BEZP??NÉ PRO POKOŽKU NOVOROZENCE
nike thea schwarz nike thea schwarz nike thea schwarz nike thea schwarz nike thea schwarz