Produkty

Prací prášky

Jak prací prášek, tak i jeho gelová varianta jsou vyvinuty tak, aby dokonale odstranily ne?istoty. Prost?edky ur?ené pro praní barevného prádla pak dokonale ochrání také barvy. Speciální receptura pracích prost?edk? zaru?í, aby p?i máchání prádla zmizely veškeré jeho zbytky, které by mohly jakýmkoli zp?sobem podráždit pokožku. Se stejnou pe?livostí jako samotné složení výrobku byl zvolen i jemný neutrální parfém, který prádlo pouze lehce a p?íjemn? provoní.

Prací prášek Lovela na bílé prádlo | 1,625 Kg
Prací prášek Lovela na barevné prádlo | 1,625 Kg
Prací prášek Lovela na bílé prádlo | 3,25 Kg
Prací prášek Lovela na barevné prádlo | 3,25 Kg
Prací prášek Lovela na bílé prádlo | 5 Kg
Prací prášek Lovela na barevné prádlo | 5 Kg

Prací gely

V tekutých p?ípravcích na praní Lovela byl obsah povrchov? aktivních látek snížen na minimum. Neobsahují žádné optické zjas?ova?e, které m?žou z?stat na tkanin? po praní a mohou dráždit pokožku dít?te. Oplývají jemnou vonnou kompozicí.

Prací gel Lovela na bílé prádlo | 1,504 L
Prací gel Lovela na barevné prádlo | 1,504 L
Prací gel Lovela na bílé prádlo | 3,008 L
Prací gel Lovela na barevné prádlo | 3,008 L
Prací gel Lovela na bílé prádlo | 4,7 L
Prací gel Lovela na barevné prádlo | 4,7 L

Gelové kapsle

Gelové kapsle na praní Lovela je hypoalergenní jistota a pohodlí v jednom. Mají všechny vlastnosti produkt? Lovela – neobsahují žádné optické zjas?ova?e, které mohou z?stat na oble?ení a dráždit k?ži Vašeho dít?te, neobsahují um?lá barviva a nepoškozují jemné látky.

Gelové kapsle Lovela | 12 ks

Aviváž

Lovela nyní p?ichází s dalším pomocníkem, kterým je aviváž s jemnou decentní v?ní. Ta prádlo zm?k?í a dodá mu hebkost a sv?žest. Aviváž je citlivá k pokožce a podléhá stejn? p?ísným standard?m jako prací prost?edky této zna?ky. Samoz?ejmostí je její dermatologický atest.

Aviváž Lovela | 2 L

Výrobky na ?išt?ní povrch?

Jsou ideální na ?išt?ní všech povrch?, se kterými p?icházejí d?ti do kontaktu. Stejn? jako ostatní produkty této zna?ky je hypoalergenní a bez jakýchkoliv kyselin ?i zjas?ovadel. Díky unikátnímu složení není nutné vy?išt?ný povrch nijak oplachovat. Stejn? jako p?edešlé produkty prošly klinickým testováním.

P?ípravek na mytí d?tského nádobí | 500 ml
?isti? povrch? s rozprašova?em | 500 ml
?isticí ubrousky | 40 ks
KLADNÉ STANOVISKO ÚSTAVU PRO MATKU A DÍT?
KLADNÉ STANOVISKO ÚSTAVU PRO MATKU A DÍT?
JIŽ OD PRVNÍHO DNE ŽIVOTA
JIŽ OD PRVNÍHO DNE ŽIVOTA
BEZP??NÉ PRO POKOŽKU NOVOROZENCE
BEZP??NÉ PRO POKOŽKU NOVOROZENCE
nike air max weiß nike air max weiß nike air max thea damen nike air max thea damen nike air max thea damen