Články

Síla doteku – masáž nemluvněte (proti kolice, na prořezávání zubů, na dobrý noční spánek)

Víte, co je nejd?ležit?jší smysl pro novorozence a nemluvn?? Nie, zrak ne. Novorozen? rozlišuje pouze n?kolik barev a nic dál než 30 cm nevidí (proto mávání blažené teta z druhého konce místnosti nemá smysl, takže jí batole ani nevidí). Se sluchem je to taky r?zné, a to zejména, že na za?átku zvukovod? m?že ješt? z?stat…

Nespavost během těhotenství

Vysp?te se, když m?žete, vysp?jte se do rezervy! Slyšíte tyto texty, a tady pardon, chytili jste nespavost 🙂 Pro? tolik dívek má b?hem t?hotenství problém s nespavostí, a co s tím d?lat? P?iznám se, nem?la jsem žádné problémy s nespavostí, ani v prvním, ani v druhém t?hotenství. Ve skute?nosti jsem spala jako balvan 🙂 I…