Články

A trimestr těhotenství – naše soukromá revoluce

Pokud lze něco přirovnat ke stvoření člověka, pak je to nejvíce podobné k Velkému třesku. Znáte teorii? Z hlediska něčeho nepředstavitelně malého se stvořil celý svět jak jej známe. Se všemi galaxiemi, mlhovinami, hvězdami, planetami, měsícemi a živými hmotami. Zázrak, že? Přesně tak je to i s člověkem. Ze dvou okem neviditelných buněk se vytváří…

Baby blues – To je přesně ten okamžik, ve kterém nemůžeme na to všechno být samotné!

Moc dobře si vzpomínám blažené okamžiky před porodem s průvodci o těhotenství a mateřství Na téměř každé stránce se autor snažil ukázat, že rodičovství jde uložit stejně, jako knihy na polici. Tady výbavička, tady škola porodu. Postup císařského řezu a koupel batolete krok za krokem. Pach, pach, pach. Bez složitostí, nula komplikací. Nikdo se nepokusil…

DRUHÝ TRIMESTR TĚHOTENSTVÍ

Druhý trimestr těhotenství je pravděpodobně ta nejlepší doba pro budoucí maminku. No dobře, pro mě určitě byla. Již necítíte nevolnost, břicho je již viditelné, no a začínáte cítit dítě. A břicho není ještě velké jako skříň, a nečekáte konec tak, jako za několik měsíců 🙂 Přiznám se, že v obou těhotenství to byla nejlepší doba….

Věci, které je třeba vzít do nemocnice

Když jsem si sedla, abych napsala tento text a podělila se s Vámi mými nemocničními hity, které usnadnily můj před- a poporodní život, dospěla jsem k závěru, že by bylo příliš triviální vyjmenovat pět klasických „život zachraňujících“ věcí. Protože, když jsem se začala vracet k těmto klíčovým momentům, ukázalo se, že ta nejvíce inovační věc…

Nespavost během těhotenství

Vysp?te se, když m?žete, vysp?jte se do rezervy! Slyšíte tyto texty, a tady pardon, chytili jste nespavost 🙂 Pro? tolik dívek má b?hem t?hotenství problém s nespavostí, a co s tím d?lat? P?iznám se, nem?la jsem žádné problémy s nespavostí, ani v prvním, ani v druhém t?hotenství. Ve skute?nosti jsem spala jako balvan 🙂 I…

Nejdůležitější věc, kterou musíme udělat, když se dovídáme o těhotenství

V?c, o které v?tšina rodi?? úpln? zapomíná Když se dovídáme o t?hotenství, ?asto nám to p?evrátí život vzh?ru nohama. Jak t?m, kte?í to o?ekávali, tak i t?m, pro které to bylo p?ekvapení. N?kte?í se v tom ztrácí, protože neví, kde za?ít, zatímco jiní naopak – za?nou kolem tohoto tématu okamžit? organizovat celý sv?j život a…