Články

Veřejné kojení

Stává se, že probouzí emoce – p?estože je dob?e známo, že mate?ské mléko je nejlepší jídlo a léka?i p?írodní kojení doporu?ují a zd?raz?ují, že p?ináší výhody jak pro dít?, tak i pro matku. Jak je to z kojením mimo domov? Haló, jde o uspokojené hladu Na procházce, v kavárn?, v obchod?, ve vlaku – krmení…